Svi bicikli su dobrodošli na veliki, mali ili neki drugi servis. A može i samo pumpanje guma.


Nulti servis
23,89 €
NULTI SERVIS – raspakiravanje, slaganje, provjera svih dijelova i priprema za vožnju

Mali servis
21,24 €
MALI SERVIS – podešavanje brzina, podešavanje kočnica, centriranje kotača, podmazivanje sajli mjenjača i kočnica, provjera i dotezanje

Srednji servis
37,16 €
SREDNJI SERVIS – podešavanje brzina, podešavanje kočnica, centriranje kotača, podmazivanje sajli mjenjača i kočnica, provjera i dotezanje

Veliki servis
50,43 €
VELIKI SERVIS - podešavanje brzina, podešavanje kočnica, centriranje kotača, servis prednje i zadnje glavčine, servis pogonskog ležaja, servis viličnog ležaja, zamjena ili ugradnja potrebnih dijelova