Svi bicikli su dobrodošli na veliki, mali ili neki drugi servis. A može i samo pumpanje guma.


Nulti servis
30,00 €

NULTI SERVIS (sastavljanje novog bicikla) – slaganje, provjera svih dijelova, podešavanje i priprema za vožnju 
Mali servis
30,00 €

MALI SERVIS – podešavanje brzina, podešavanje kočnica, centriranje kotača 1. stupanj, podmazivanje sajli mjenjača i kočnica, provjera i dotezanje  

Srednji servis
53,00 €

SREDNJI SERVIS – podešavanje brzina, podešavanje kočnica, centriranje kotača, podmazivanje ili zamjena sajli mjenjača i kočnica, servis prednje i zadnje glavčine, provjera i dotezanje 

Veliki servis
70,00 €

VELIKI SERVIS - podešavanje brzina, podešavanje kočnica, centriranje kotača 2. stupanj, servis prednje i zadnje glavčine, servis pogonskog ležaja, servis viličnog ležaja, zamjena ili ugradnja potrebnih dijelova