Svi bicikli su dobrodošli na veliki, mali ili neki drugi servis. A može i samo pumpanje guma.


Nulti servis
2 sata - 130,00 kn
NULTI SERVIS – raspakiravanje, slaganje, provjera svih dijelova i priprema za vožnju

Mali servis
1 dan - 130,00 kn
MALI SERVIS – podešavanje brzina, podešavanje kočnica, centriranje kotača, provjera i dotezanje ostalih dijelova

Veliki servis
1 dan - 240,00 kn
VELIKI SERVIS - podešavanje brzina, podešavanje kočnica, centriranje kotača, servis glavčina, servis pogonskog ležaja, servis viličnog ležaja